Gimnazjum nr 1 w Gryficach
Gimnazjum NR 1   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach
72-300 Gryfice ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1   tel. (91) 384-26-62

Gimnazjum Nr 1 w Pałacu Prezydenckim

STRONA GŁÓWNA    

 

 


Seminarium - "Samorządy uczniowskie mają głos"

    10 czerwca 2013 r. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Zbigniew Hłąd wraz z uczniami: Nikolą Terką i Mateuszem Hłąd - posłami na Sejm Dzieci i Młodzieży, przebywali w Pałacu Prezydenckim, gdzie zostali zaproszeni do udziału w seminarium pt.” Samorządy uczniowskie mają głos.”
   Celem spotkania było podkreślenie ważnej roli samorządów uczniowskich. Uczestnicy spotkania zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim dyskutowali o cechach dobrego samorządu oraz sposobach instytucjonalnego wspierania samorządów uczniowskich. Spotkanie zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z Koalicją na rzecz samorządów uczniowskich. Konferencję poprowadziła Irena Wójcicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W debacie wziął również udział Przemysław Krzyżanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych z edukacją na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, kuratorzy oświaty, nauczyciele oraz młodzież.
   „Szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, ale też kształtowania postaw" - powiedziała prezydencka minister Irena Wójcicka, otwierając w Pałacu Prezydenckim seminarium. Przypomniała, że w szkole już od najmłodszych lat powinny być kształtowane takie postawy i umiejętności jak: współpraca, współdziałanie i współodpowiedzialność: „Dlatego tak dużą nadzieję pokładamy w rozwoju samorządności uczniowskiej” - zaznaczyła.
   „Ważne jest, by samorządność szkolna była samorządnością rzeczywistą, by uczniowie współuczestniczyli w decyzjach i współkształtowali decyzje, które ich dotyczą. To szczególnie ważne w Polsce, ponieważ Polska jest krajem - potwierdza to wiele badań - o niskim kapitale społecznym, a więc o niskim poziomie zaufania, niskim poziomie umiejętności współpracy, współdziałania i współodpowiedzialności" - powiedziała prezydencka minister.
Seminarium podzielone było na dwa panele dyskusyjne:
1. Jak instytucjonalnie wspierać samorządy uczniowskie?
2. Co to znaczy dobry samorząd?
   Jak mówił Michał Tragarz, koordynator Koalicji na rzecz samorządów uczniowskich, z badań prowadzonych wśród uczniów wynika, że postrzegają oni samorząd jako niewielką grupę osób realizującą cele swoje i nauczycieli, rzadko uznają samorząd za swoich rzeczywistych przedstawicieli; w efekcie uczniowie identyfikują samorząd z organem władzy działającym na poziomie szkoły, a nie z formą samoorganizacji wszystkich uczniów. Dlatego - według Olgi Napiontek z Fundacji Civius Polonus - ważne jest zapewnienie każdemu uczniowi możliwości wyboru swoich przedstawicieli w samorządzie uczniowskim w demokratycznych wyborach: przeprowadzonych w sposób przejrzysty, przy zagwarantowaniu wszystkim szansy na poznanie i zrozumienie programów kandydatów oraz udziału w głosowaniu.
   "Kluczem do sukcesu są ludzie: młodzi zaangażowani w życie szkoły oraz nauczyciele i Dyrektor, którzy stworzą im przestrzeń do działania" - powiedziała Lucyna Bojarska, autorka książki: „Samorząd nie bibelot". W podobnym tonie wypowiadało się wielu uczestników spotkania, akcentując silnie rolę Dyrektora szkoły, od którego zależy to, czy zostaną stworzone warunki do powołania i działania samorządu uczniowskiego.
   Jednocześnie gospodarze spotkania zwracali uwagę, że nauczyciele i dyrektorzy nie zawsze doceniają rolę samorządności uczniowskiej w procesie wychowania i edukacji obywatelskiej młodych ludzi. Wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski zadeklarował, że rozwój samorządności uczniowskiej jest bardzo ważny z punktu widzenia resortu edukacji.
   W trakcie seminarium było wiele głosów, które chcą wspierać działania samorządów uczniowskich, co było miłym zaskoczeniem. W trakcie seminarium mieliśmy możliwość wymiany poglądów, oraz pochwalenie się dobrymi praktykami stosowanymi w naszej szkole. W Gimnazjum Nr 1 samorząd uczniowski ma duże wsparcie ze strony Dyrektora szkoły oraz opiekuna samorządu Pani Danuty Gasperowicz wybranej w sposób demokratyczny przez uczniów. Wnioski z pobytu zostaną przekazane na zebraniu samorządu uczniowskiego. Miejsce przeprowadzenia seminarium oraz osoby zaproszone podkreślały rangę i ważność poruszanego tematu. Było to pełne wrażeń doświadczenie oraz możliwość spotkania tak wielu ciekawych ludzi reprezentujących różne instytucje państwowe, zaangażowane w pracę na rzecz poprawy funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
                                                                     
                                                                                     Nikola Terka i Mateusz Hłąd

 
© 2011 - 2012  www.gimgryf1.pl

Administrator strony: Bożena Skrzypczak Bożena Skrzypczak

Aktualizacja strony: 01.09.2013 r.