Dodatkowe dni wolne

  • 14 października 2016
  • 31 października 2016
  • 02 listopada 2016
  • 11 listopada 2016
  • 02 stycznia 2017
  • 06 stycznia 2017 
  • 19-21 kwietnia 2017
  • 02 maja 2017 
  • 16 czerwca  2017