Nauczyciele


LISTA NAUCZYCIELI GIMNAZJUM NR 1 W GRYFICACH

L.p

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Uwagi

1.

Przybyłek Katarzyna dyrektor

2.

Ślusarczyk Tadeusz muzyka  

3.

Bogdanowski Paweł wychowanie fizyczne; edukacja dla bezpieczeństwa

4.

Danielewska Stanisława bibliotekarz

5.

Dąbrowska Bożena język polski

6.

Derlecka Barbara Informatyka; wychowanie do życia w rodzinie;plastyka

7.

Figas Anna język angielski

8.

Gasperowicz Danuta wychowanie fizyczne; wiedza o społeczeństwie

9.

Taperek Dorota  bibliotekarz,świetlica,

10.

Jabłonowska Elżbieta geografia

11.

Janowski Bogdan technika; informatyka;edukacja dla bezpieczeństwa

12.

Jasińska Beata wychowanie fizyczne,doradztwo zawodowe

13.

Mularczyk Milena matematyka; fizyka

14.

Lachowicz Grażyna biologia

15.

Wierzba Anna język angielski

16.

Lewicka Alina religia

17.

Ławor Agnieszka chemia

18.

Majeran Wiesław język  niemiecki

19.

Marzec Agnieszka świetlica

20.

Oszczyk Sylwia język polski; historia

21.

Pawelska Krystyna wychowanie fizyczne;edukacja dla bezpieczeństwa Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

22.

Dobaczewska Agata  pedagog

23.

Zarzecka Marzena  matematyka

24.

Skibiński Dariusz Język niemiecki

25.

Skrzypczak Bożena matematyka; wiedza o społeczeństwie; wychowanie do życia w rodzinie

26.

Szkudlarek Dorota język polski