Nauczyciele


LISTA NAUCZYCIELI GIMNAZJUM NR 1 W GRYFICACH

L.p

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Uwagi

1.

Przybyłek Katarzyna  wicedyrektor

2.

Ślusarczyk Tadeusz  muzyka  

3.

Bogdanowski Paweł  wychowanie fizyczne; edukacja dla  bezpieczeństwa

4.

Danielewska Stanisława  bibliotekarz

5.

Dąbrowska Bożena  język polski

6.

Derlecka Barbara  Informatyka; wychowanie do życia w  rodzinie;plastyka

7.

Figas Anna  język angielski

8.

Gasperowicz Danuta  wychowanie fizyczne; wiedza o  społeczeństwie

9.

Taperek Dorota  bibliotekarz,świetlica,

10.

Jabłonowska Elżbieta  geografia

11.

Janowski Bogdan  technika; informatyka;edukacja dla  bezpieczeństwa

12.

Jasińska Beata  wychowanie fizyczne,doradztwo  zawodowe

13.

Mularczyk Milena  matematyka; fizyka

14.

Lachowicz Grażyna  biologia

15.

Wierzba Anna  język angielski

16.

Lewicka Alina  religia

17.

Ławor Agnieszka  chemia

18.

Majeran Wiesław  język  niemiecki

19.

Oszczyk Sylwia język polski; historia

20.

Pawelska Krystyna wychowanie fizyczne;edukacja dla bezpieczeństwa  Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

21.

Zarzecka Marzena matematyka

22.

Skibiński Dariusz  Język niemiecki

23.

Język niemiecki matematyka; wiedza o społeczeństwie; wychowanie do życia w rodzinie

24.

Szkudlarek Dorota język polski

25.

Skrzypczak Bożena matematyka; wiedza o społeczeństwie; wychowanie do życia w rodzinie

26.