Dyrekcja


Wicedyrektor Gimnazjum NR 1 – mgr Katarzyna Przybyłek