Kontakt szkoła


Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
72-300 Gryfice ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1
tel./fax (91) 384-26-62
NIP 857-10-51-302
e-mail: gimgryf1@poczta.onet.pl