Regulamin biblioteki

Prawa i warunki korzystania z biblioteki szkolnej:

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów 
 2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego 
 3. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni 
 4. W wypożyczalni należy zachowywać się cicho 
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, zagubienie wypożyczonych przez siebie książek 
 6. Pod koniec maja każdego roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki powinne być zwrócone do biblioteki 
 7. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą , obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką 
 8. W bibliotece jest wolny dostęp do półek, oprócz lektur szkolnych 
 9. Z księgozbioru podręcznego biblioteki można korzystać tylko na miejscu 
 10. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko 
 11. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni
 12. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę  (o ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza )